ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Current Εισαγωγή στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση και την Ψηφιακή Βιομηχανοποίηση
  • Μετατροπή Εργοστασίων σε Έξυπνα Εργοστάσια
  • Υιοθέτηση τεχνολογιών 3D Εκτύπωσης
  • Πλοήγηση στον Περίπλοκο Σχεδιασμό”
  • Ενσωμάτωση Νέων Εργαλείων
  • Χρήση IoT, Ανάλυση Δεδομένων, και Συνδεσιμότητα
  • Μειώνοντας το κόστος με 3D εκτύπωση
  • Complete
1 of 8

Information message

Η τρισδιάστατη Εκτύπωση (ή πρόσθετη βιομηχανοποίηση) αναφέρεται στην διεργασία της δημιουργίας στερεών αντικειμένων τριών διαστάσεων από ένα ψηφιακό αρχείο, χρησιμοποιώντας επιπρόσθετες διεργασίες.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από πλεονεκτήματα, που αποτελούνται από την ταχύτητα παραγωγής, το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής, και την εξατομίκευση των σχεδίων ώστε να μπορούν να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες χωρίς διακοπή.