ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Current Εισαγωγή στην Προσαρμοστική Βιομηχανοποίηση
  • Εισαγωγή στη δράση “Διασυνδεδεμένη Προσαρμόσιμη Βιομηχανοποίηση”
  • Στοιχεία και τεχνολογίες για την Προσαρμόσιμη Βιομηχανοποίηση
  • Βελτιστοποίηση στην “έξυπνη” βιομηχανοποίηση”
  • Διαφάνεια στην προσαρμόσιμη βιομηχανοποίηση (απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο)
  • Σύστημα πρόδρασης & προσαρμόσιμη βιομηχανοποίηση (πρόβλεψη)
  • Ευελιξία στην Προσαρμόσιμη Βιομηχανοποίησ
  • Complete
1 of 8

Information message

Η διασυνδεδεμένη φύση ενός έξυπνου εργοστασίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά του χαρακτηριστικά. Ένα έξυπνο εργοστάσιο απαιτεί οι διάφορες διεργασίες και τα υλικά να είναι συνδεδεμένα ώστε να παράγουν τα απαραίτητα δεδομένα για να λαμβάνονται αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Γνωστό και ως Industry 4.0, το ψηφιακό εργοστάσιο είναι ένα ευρύ δίκτυο που χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία για την μοντελοποίηση, την επικοινωνία, και για την λειτουργία των βιομηχανικών διεργασιών, ενσωματωμένες σε ένα καθολικό οικοσύστημα. Όλα τα βήματα στις έξυπνες βιομηχανικές διεργασίες που ακολουθούν την αρχιτεκτονική των “5C” (Cyber Physical System) ώστε να επιτύχουν έξυπνες και ευέλικτες διεργασίες, με καλύτερη ποιότητα προϊόντος και αξιοπιστία του συστήματος, και με πιο έξυπνα και