ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

  • Current Εισαγωγή στα Εργαλεία Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas)
  • Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights, IPR)
  • Προηγμένες Τεχνικές Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Αισθητήρες, Μετρητές, κτλ.)
  • Ενίσχυση της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω των Προηγμένων Τεχνολογιών Βιομηχανοποίησης (εκπαίδευση των υπαλλήλων)
  • Ψηφιοποίηση της Συντήρησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Τυποποίηση των εργαλείων αποθήκευσης και μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Complete
1 of 8

Information message

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια ολιστική προσέγγιση στην παρακολούθηση του κύκλου ζωής των υλικών καθώς αυτά εισέρχονται, επεξεργάζονται, και τελικά εξέρχονται από μια επιχείρηση – από την παραγωγή, στην διανομή, στις επιστροφές.

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που βοηθούν στην διαδικασία παρακολούθησης αυτών των ροών υλικών και δεδομένων και που διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα μεταξύ όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα εργαλεία αυτά διαφέρουν σε πολυπλοκότητα και εξειδίκευση IT και αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των εφοδιαστικών αλυσίδων.