Βοηθός Υλοποίησης ΠΤΠ

Θα θέλατε να γίνετε Διευθυντής ΠΤΠ; Το FAME σας επιτρέπει να συμμετέχετε σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σκοπεύει στην αύξηση της αντίληψης σας αναφορικά με τις Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής (ΠΤΠ) στους τομείς των Τροφίμων & Ποτών, Ξυλείας & Επιπλοποιίας, Μεταλλουργίας, και Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

genie

Διαδικτυακές και Τηλεπικοινωνιακές Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής

Σας ανήκει κάποιο μικρομεσαία παραγωγική επιχείρηση, ή εργάζεστε για κάποια επιχείρηση που ειδικεύεται στους κλάδους των Τροφίμων & Ποτών, Ξυλείας & Επιπλοποιίας, Μεταλλουργίας, ή Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού; Με την πλατφόρμα του FAME μπορείτε να βελτιώσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητες σας αναφορικά με τις Διαδικτυακές και Τηλεπικοινωνιακές ΠΤΠ, αλλά και αναφορικά με διεργασίες και εργαλεία ώστε να τις διατηρήσετε και να αυξήσετε το κέρδος σας ξεπερνώντας οποιαδήποτε εμπόδια και κατανοώντας την δυναμική της επιχείρησης σας.

genie

Μέθοδος

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες με προηγμένες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασίας σε τομείς όπως των Τροφίμων & Ποτών, της Ξυλείας & Επιπλοποιίας, της Μεταλλουργίας, και της Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού; Η πλατφόρμα του FAME αποτελείται από 42 δράσεις μοιρασμένες σε 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο ψηφιακός μας βοηθός θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα πλήρως εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εσάς.

genie

Προνόμια

Επωφεληθείτε από τα χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία που σας παρέχουμε και γνωρίστε πως να υιοθετήσετε και να εισάγετε Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής στην επιχείρησή σας, με το δικό σας ρυθμό και σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

genie

Τι είναι το FAME;

Το FAME είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους των Τροφίμων & Ποτών, Ξυλείας & Επιπλοποιίας, Μεταλλουργίας, και Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, βοηθώντας τις επιχειρήσεις των κλάδων αυτών στην υιοθέτηση Προηγμένων Τεχνολογιών Παραγωγής. Αναπτύσσοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ του διευθυντή ΠΤΠ, το προσωπικό και οι διευθυντές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αποκτήσουν τις ικανότητες και την γνώση ώστε να υιοθετήσουν τις απαιτούμενες ΠΤΠ, και θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η χρήση τους.
Η πλατφόρμα του FAME προσφέρει στους χρήστες μια δωρεάν, εξατομικευμένη εκπαιδευτική δομή, υποβοηθώντας την αφομοίωση ΠΤΠ, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, και ενισχύοντας τις ικανότητες και τις γνώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Βοηθός Υλοποίησης ΠΤΠ

Ο Βοηθός Υλοποίησης ΠΤΠ του FAME είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που προσαρμόζει το εκπαιδευτικό «μονοπάτι», βασιζόμενο τόσο στα προσωπικά όσο και στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του χρήστη. Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην υιοθέτηση αποδεδειγμένων τεχνικών και εργαλείων ΠΤΠ, βοηθάει τον χρήστη στο να γίνει Διευθυντής ΠΤΠ.
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Κάντε εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ξεκινήστε το ταξίδι σας τώρα!

Η Υπηρεσία Διατήρησης Ικανοτήτων
Η Υπηρεσία Διατήρησης Ικανοτήτων συμπληρώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του FAME και διασφαλίζει ότι οι δεξιότητες σας θα παραμείνουν ενημερωμένες. Έχετε λάβει όλα τα προνόμια του FAME;

Υπηρεσία Διατήρησης Ικανοτήτων

Οι στόχοι μας

Το έργο FAME προσφέρει εκπαίδευση και εργαλεία για το προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους των Τροφίμων & Ποτών, της Ξυλείας & Επιπλοποιίας, της Μεταλλουργίας, και της Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε έξι χώρες: ΚΥΠΡΟΣ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΟΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ και ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με στόχο την υιοθέτηση των απαραίτητων διεργασίες που σχετίζονται με προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, αυξάνοντας τα κέρδη της επιχείρησης, μειώνοντας τα κόστη και αποκτώντας γνώση και ικανότητες σε εργαλεία Δικτύων και Τηλεπικοινωνίας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βασισμένο σε δράσεις για κάθε προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και αποτελείται από μια σειρά ενοτήτων, που βοηθάνε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης των ΠΤΠ προς όφελός τους.

Οι ΠΤΠ που αναλύονται είναι:


  1. Τρισδιάστατη εκτύπωση και Ψηφιακή Βιομηχανοποίηση

  2. Cloud Manufacturing,

  3. Προσαρμόσιμη Βιομηχανοποίηση

  4. Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας & Προσομοιώσεων

  5. Εργαλεία Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  6. Συστήματα Διαχείρισης του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος

  7. Συστήματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων


Γιατί να ακολουθήσω αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του FAME είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες των κλάδων των Τροφίμων & Ποτών, της Ξυλείας & Επιπλοποιίας, της Μεταλλουργίας, και της Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, με σκοπό να τους υποστηρίξει στην απόκτηση ικανοτήτων σχετικά με προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής στις επιχειρήσεις τους. Διευθυντής ΠΤΠ Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος του FAME θα έχετε αποκτήσει ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσετε τα προνόμια των ΠΤΠ. Ένας Διευθυντής ΠΤΠ θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει διακριτά χαρακτηριστικά και πρακτικές για κάθε βασικό ή υποστηρικτικό στοιχείο ΠΤΠ.

  • Εφαρμόζει αμέσως τις καλύτερες πρακτικές και να παρακολουθεί τα προνόμια.

  • Λάβει γνώση και ικανότητες μέσω 42 δράσεων μεταξύ 7 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ΠΤΠ στους τομείς των Τροφίμων & Ποτών, της Ξυλείας & Επιπλοποιίας, της Μεταλλουργίας, και της Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού