ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PLM)

  • 1Current Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης του Κύκλου Ζωής των Προϊόντων (PLM)
  • 2 Στάδια κύκλου ζωής προϊόντος και οι βασικές τους διεργασίες
  • 3 Συνεργατικές μεθοδολογίες στον κύκλο ζωής του προϊόντος
  • 4 Λογισμικά διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων και ενσωματώσεις
  • 5 Συστήματα διαχείρισης δεδομένων προϊόντων και ανάλυση δεδομένων
  • 6 Ενσωματωμένες συσκευές πληροφόρησης / Η διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων (PLM) και ο ρόλος της στην Βιομηχανία 4.0
  • 7 Διασυνδέσεις της Διαχείρισης του Κύκλου Ζωής των Προϊόντων (PLM) με Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP)
  • 8 Complete
1 of 8

Information message

Η διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων (PLM) είναι ένα σύνολο στρατηγικών βιομηχανοποίησης και προώθησης, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις αναζητούν να επιταχύνουν τις παραγωγικές τους διεργασίες και να φέρουν νέα προϊόντα στην αγορά όσο το δυνατόν ταχύτερα και να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.