Έμβλημα "Cloud Manufacturing Expert"

"Cloud Manufacturing Expert" Badge

Η ενσωμάτωση των πρακτικών Cloud Manufacturing στην δική σας επιχείρηση, σημαίνει ότι έχετε αποκτήσει ικανοποιητική γνώση ώστε να γίνετε ειδικός. Το έμβλημα "Cloud Manufacturing Expert" είναι η ανταμοιβή σας!

Κριτήρια

Έχετε αποκτήσει όλα τα προνόμια από τις πρακτικές "Cloud Manufacturing".

Σκοπός

Το έμβλημα "Cloud Manufacturing Expert" υποδεικνύει την συνολική κατανόηση των εννοιών και των πρακτικών του Cloud Manufacturing

Go to Module 2

View all badges you have collected so far

My badges