ATLANTIS Engineering

Η ATLANTIS Engineering είναι μια Ελληνική μικρο-μεσαία επιχείρηση στον τομέα της πληροφόρησης. Οι κύριες της δραστηριότητες περιλαμβάνουν: την υποστήριξη καθημερινών παραγωγικών δραστηριοτήτων σε διάφορα εργοστάσια με απλά και σύνθετα συστήματα παραγωγής, την οργάνωση και ψηφιοποίηση των τμημάτων συντήρησης, την προσωποποιημένη παροχή συμβουλών σε θέματα συντήρησης και εκπαίδευσης, και σε θέματα βελτιστοποίησης του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Η εταιρία έχει οργανώσει με επιτυχία πάνω από 100 τεχνικά τμήματα σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, νοσοκομεία και λιμάνια. Όλες οι δραστηριότητες τελούνται με σεβασμό στην ανάγκη των πελατών να αφομοιώσουν και να υιοθετήσουν νέες συνθήκες παραγωγής. Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε θέματα συντήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού, ενώ παρέχει επιπλέον λύσεις σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εταιρία έχει αρκετή εμπειρία σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους εργασίας, εκπαίδευση βασισμένη στο εργασιακό περιβάλλον, στην οργάνωση εργαστηρίων, πιλοτικών εξετάσεων αλλά και στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά.