Danmar Computers LLC

Η Danmar Computers LLC είναι μία ιδιωτική εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα αυτόν. Η Danmar διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέρνων διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών έργων, στα πλαίσια των οποίων, το προσωπικό του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας πραγματοποιεί έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευόμενων. Μέσα σε 15 χρόνια, η Danmar έχει ολοκληρώσει πάνω από 50 έργα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων όπως Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και προσφάτως στα πλαίσια του Erasmus+.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι η εταιρία που έχει αναπτύξει και παρέχει το AdminProject, το διαδικτυακό σύστημα για την διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι βασισμένες σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές μας δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer’s είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας