Υπόβαθρο

Παρά τα προνόμια που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) δεν χρησιμοποιούν ακόμα τέτοιου είδους τεχνικές, ενώ παρατηρούνται χάσματα μεταξύ διαφόρων παραγωγικών τομέων, χωρών και μεγεθών επιχειρήσεων.

Για την αντιμετώπιση των εμποδίων έχουμε ως σκοπό:

 1. Την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αναφορικά με τις τεχνικές που διαθέτουν, τα τοπικά τους οικοσυστήματα και την πρόσβαση τους σε χρηματοδότηση
 2. Την προώθηση της αυξημένης χρήσης προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής μέσω κοινών παρουσιάσεων και προσομοιώσεων για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας
 3. Την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με στόχο την διάδοση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής
 4. Την βελτίωση στη σύγκλιση των Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών

Στόχοι & Προνόμια

Μέσω του προγράμματος μας θα μπορέσετε:

 • Να κατανοήσετε πως να μετατρέψετε τις προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής σε ευκαιρίες για την επιχείρηση σας και για τους πελάτες σας
 • Να Μειώσετε τα αναπόδεικτα προνόμια και να ενημερωθείτε για τα σημαντικά σημεία των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής
 • Να αναπτύξετε κεφάλαια στην βιομηχανική επανάσταση και να διασφαλίσετε την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής
 • Να δείτε πρώτοι τις τελευταίες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (VR), προσομοίωσης στην ανακατασκευή της παραγωγικής διαδικασίας, σχεδιασμού προϊόντων, τεχνολογίες ψηφιακού σχεδιασμού, προσαρμοσμένης παραγωγής, κ.α.ς

Καινοτομία

Τα μακροχρόνια προνόμια περιλαμβάνουν:

 • Την αύξηση της επίγνωσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, αναφορικά με τα προνόμια των προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής και πως τα προνόμια αυτά μεταφράζονται σε λειτουργικές απαιτήσεις
 • Μετάδοση γνώσης σχετικά με το πως οι προκλήσεις που εμπεριέχει η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες υψηλού δυναμικού
 • Καλύτερη επαγγελματική δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε αύξηση των κερδών χωρίς σημαντική αύξηση στα έξοδα που σχετίζονται με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής