Υπηρεσία Διατήρησης Γνώσης

 Η Υπηρεσία Διατήρησης Γνώσης (ΥΔΓ) είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τη γνώση που αποκτήσατε και να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό και τις δράσεις που ενδεχομένως ξεχάσατε ή σας διέφυγαν

Απλώς επιλέξτε κάθε κουτάκι για να επαληθεύσετε τα προνόμια που αποκτήσατε από κάθε δράση, διαβάστε τις πληροφορίες που το συνοδεύουν, και η ΥΔΓ θα σας παρέχει συνδέσμους για τις σχετικές δράσεις στο τέλος κάθε ενότητας, ώστε να μπορέσετε να τις επισκεφτείτε ξανά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Cloud
Manufacturing
 

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PLM)

Ξεκινήστε!

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)

Ξεκινήστε!