Wirtualny Przewodnik po zaawansowanych technologiach produkcyjnych

Czy chcesz stać się Menadżerem Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych? Projekt FAME proponuje szkolenie online, z którego dowiesz się o rozwiązaniach stosowanych w zaawansowanych technologiach produkcyjnych dla sektorów przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

genie

Zaawansowane technologie produkcyjne wsparte ICT

Czy reprezentujesz MŚP produkcyjne? Czy pracujesz w sektorze przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych? Ukończenie szkolenia FAME oznacza nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zaawansowanych technologii produkcyjnych, niezbędnych w Twojej pracy, co z założenia przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży online, obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności, oraz zwiększenia pozycji rynkowej.

genie

Dostępność informacji

Czy miewasz trudności ze znalezieniem informacji na temat zaawansowanych technologii produkcyjnych dla sektorów przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych? Platforma szkoleniowa FAME zawiera 42 tematów podzielonych na 7 modułów. Nasz Wirtualny Przewodnik pomoże w utworzeniu spersonalizowanej ścieżki szkoleniowej.

genie

Korzyści

Czerp korzyści z dostępnych e-narzędzi, aby dowiedzieć się jak wdrożyć poznane zaawansowane technologie produkcyjne, we własnym czasie i tempie.

genie

Co oferuje FAME?

FAME to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności MŚP w sektorach przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ponadto wsparcie MŚP w procesie wdrożenia wybranych zaawansowanych technologii produkcyjnych, poprzez opracowanie nowego profesjonalnego profilu Menadżera Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych. Osoba ta, posiadająca konkretne umiejętności oraz wiedzę – nabyte wraz z ukończeniem szkolenia FAME, będzie zdolna wybierać z pośród różnych zaawansowanych technologii produkcyjnych, i wdrażać te, które przyczynią się do rozwoju biznesu.
Platforma FAME oferuje swoim użytkownikom bezpłatne, spersonalizowane szkolenie, ułatwiające wdrożenie wybranych zaawansowanych technologii produkcyjnych - wspierających modele biznesowe oparte na usługach, ponadto wzmocnienie kompetencji pracowników MŚP.

Wirtualny Przewodnik FAME

Wirtualny Przewodnik FAME jest automatycznym systemem, który dopasowuje ścieżkę uczenia się na podstawie indywidualnych cech użytkownika oraz charakteru prowadzonej działalności. W efekcie powstaje spersonalizowana strategia edukacyjna ułatwiająca e-kursantowi nabycie wiedzy i umiejętności Menadżera Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych.
Rozpocznij swoją przygodę już dziś!

Narzędzie Weryfikacji Nabytych Umiejętności
Narzędzie weryfikacji nabytych umiejętności stanowi uzupełnienie szkolenia online, i umożliwia sprawdzenie, czy Twoje umiejętności są aktualne oraz odpowiednie. Czy posiadasz wystarczającą wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii produkcyjnych nabytych w ramach szkolenia FAME? Sprawdź się!

PRZEJDŹ DO Narzędzia Weryfikacji Nabytych Umiejętności

Nasze cele

Projekt FAME oferuje szkolenie oraz narzędzia dla pracowników MŚP sektorów przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w sześciu krajach: na CYPRZE, we FRANCJI, w GRECJI, IRLANDII, POLSCE, HISZPANII oraz WIELKIEJ BRYTANII, aby mogli oni wdrażać kluczowe rozwiązania związane z zaawansowanymi technologiami produkcyjnymi w celu zwiększenia przychodów oraz obniżenia kosztów wewnątrz firmy, a także nabyć nowe umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi ICT. Struktura kursu opiera się na zbiorze strategii w tematyce zaawansowanych technologii produkcyjnych, które dzielą się na następujące moduły:


  1. Druk 3D oraz inne rozwiązania cyfrowe,

  2. Produkcja w chmurze,

  3. Masowa personalizacja produkcji,

  4. Wirtualna rzeczywistość oraz technologie symulacji,

  5. Zarządzanie łańcuchem dostaw,

  6. Zarządzanie cyklem życia produktu,

  7. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP).


Dlaczego warto zapisać się na szkolenie online?

Szkolenie FAME skierowane jest do pracowników sektora przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ukończenie szkolenia oznacza nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych, aby być zdolnym wybierać z pośród oraz wdrażać zaawansowane technologie produkcyjne. Menadżer Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych Pod koniec tego szkolenia, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć swoją przygodę w zakresie zaawansowanych technologii produkcyjnych i DYNAMICZNIE rozwijać firmę. Menadżer Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych potrafi:

  • Rozpoznać odrębne funkcje i praktyki najważniejszych procesów zaawansowanych technologii produkcyjnych.

  • Wdrożyć poznane strategie, przynosząc korzyści swojej firmy.

  • Demonstrować nabytą wiedzę i umiejętności z 42 tematów podzielonych na 7 modułów z zakresu zaawansowanych technologii produkcyjnych sektorów przemysłu produktów spożywczych i napojów, drewna i mebli, lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych.