MODUŁ 3 - Personalizacja Produkcji

  • Current Wprowadzenie do Personalizacji Produkcji
  • Połączona Personalizacja Produkcji
  • Komponenty i Technologie do Personalizacji Produkcji - Urządzenia, Maszyny, Narzędzia
  • Optymalizacja w Inteligentnej Produkcji
  • Przejrzystość w Spersonalizowanej Produkcji (Wizualizacja/ Integracja w Czasie Rzeczywistym)
  • Proaktywny System w Personalizacji Produkcji
  • Elastyczność w Personalizacji Produkcji
  • Complete
1 of 8

Information message

Połączony charakter inteligentnej fabryki jest jedną z jej najważniejszych cech. Inteligentna fabryka wymaga połączenia podstawowych procesów i materiałów w celu wygenerowania danych niezbędnych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Znana również jako Przemysł 4.0, cyfrowa fabryka jest szeroką siecią, która wykorzystuje technologię cyfrową do modelowania, komunikacji i obsługi procesu produkcyjnego zintegrowaną z kompleksowym ekosystemem. Wszystkie etapy inteligentnego procesu produkcyjnego dla Przemysłu 4.0 są zgodne z architekturą "5C" CPS (Cyber Physical System) w celu uzyskania inteligentnego, zwinnego procesu zapewniającego lepszą jakość produktu i niezawodność systemu przy użyciu bardziej inteligentnych i odpornych urządzeń produkcyjnych.