MODUŁ 5 - ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  • Current Wprowadzenie do Zarządzania Łańcuchem Dostaw
  • Model Biznesowy Canva
  • Zarządzanie Prawami Własności Intelektualnej (IPR)
  • Zaawansowane Techniki Zarządzania Jakością Łańcuchem Dostaw
  • Usprawnienie Zarządzania Poprzez Zaawansowane Technologie Produkcyjne
  • Cyfryzacja procesów Łańcucha Dostaw
  • Standaryzacja Cyfrowych Narzędzi Do Przechowywania i Przesyłania Danych Używanych w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw
  • Complete
1 of 8

Information message

Zarządzanie łańcuchem dostaw to holistyczne podejście do monitorowania cyklu życia materiałów w trakcie ich przepływu w firmie, od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po zwroty.

Istnieje kilka narzędzi, które pomagają w procesie monitorowania tych przepływów zarówno danych, jak i materiałów oraz zapewniają najlepszą jakość na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Narzędzia te różnią się między sobą złożonością i kompetencjami informatycznymi. Moduł ten zapewnia krótki przegląd najlepszych praktyk w ramach łańcuchów dostaw.