Narzędzie Weryfikacji Nabytych Umiejętności (KRS)

KRS to narzędzie, które pozwala sprawdzić wiedzę nabytą podczas szkolenia online oraz zweryfikować treści, które warto utrwalić w ramach poszczególnych modułów.

Wybierając poniższe pola sprawdzisz korzyści, poznasz dodatkowe wskazówki oraz zostaniesz przekierowany / przekierowana do konkretnych działań w ramach szkolenia online, aby uzupełnić swoją wiedzę. 

MODUŁ 1

DRUK 3D I INNE ROZWIĄZANIA CYFROWE

Start!

MODUŁ 2

PRODUKCJA W CHMURZE

Start!

MODUŁ 3

Personalizacja Produkcji

Start!

MODUŁ 4

Wirtualna rzeczywistość oraz technologie symulacji

Start!

MODUŁ 5

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Start!

MODUŁ 6

Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktu

Start!

MODUŁ 7

PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (ERP)

Start!