Moduł 6 - Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktu

  • 1Current Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Cyklem Życia Produktu
  • 2 Etapy Cyklu Życia Produktu i Główne Procesy
  • 3 Metodologie Współpracy w Całym Cyklu Życia Produktu
  • 4 Zarządzania Cyklem Życia Produktu
  • 5 Systemy Zarządzania Danymi Produktu oraz Metody Analizy
  • 6 Wbudowane Urządzenia Informacyjne - PLM i Jego Rola w Przemyśle 4.0
  • 7 Połączenie PLM i ERP
  • 8 Complete
1 of 8

Information message

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM) to zestaw strategii produkcyjnych i marketingowych, dzięki którym przedsiębiorstwa starają się przyspieszyć procesy rozwoju produktów, aby jak najszybciej wprowadzić nowe produkty na rynek i uzyskać przewagę konkurencyjną.