Kontekst

Pomimo korzyści, jakie oferują zaawansowane technologie produkcyjne, większość MŚP w UE jeszcze z nich nie korzysta. Widoczne są znaczne różnice między sektorami i krajami, a także w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Aby pokonać te przeszkody, dążymy do osiągnięcia 4 głównych celów:

 1. Wzmocnienie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie umiejętności, lokalnych ekosystemów i dostępu do finansowania
 2. Promowanie wykorzystania zaawansowanych technologii (AMT) poprzez wspólne działania pilotażowe zakładów, lepsze wykorzystanie ramowego programu badań i standaryzowanie
 3. Wspieranie nowych, opartych na usługach, modeli biznesowych w celu upowszechniania zaawansowanych technologii (AMT)
 4. Lepsze dostosowanie polityk europejskich, krajowych i regionalnych

Założenia i Korzyści

Dzięki naszemu kursowi:

 • Dowiesz się, jak włączyć zaawansowane technologie do swojego biznesu, co będzie dużą szansą dla Twojej firmy oraz klientów
 • Poznasz zalety AMT z wykorzystaniem technologii ICT, porównując je do obecnie stosowanych rozwiązań Skorzystasz z rewolucji przemysłowej i rekomendacji wdrożenia AMT
 • Rozpoznasz potencjalne braki w obecnych praktykach, które można rozwiązać przy wprowadzeniu AMT
 • Zapoznasz się z najnowszą technologią tworzenia wirtualnej rzeczywistości, dowiesz się o projektowaniu produktów i technologiach projektowania cyfrowego oraz czym jest adaptowalna produkcja

Innowacje

Korzyści długoterminowe obejmują:

 • Generowanie świadomości wśród europejskich MŚP w odniesieniu do korzyści AMT, a dokładniej, jak przekładają się one na wymagania funkcjonalne
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat tego, w jaki sposób wyzwanie AMT można przekształcić w szansę o dużym potencjale
 • Lepszą aktywność zawodową wśród grup docelowych prowadząca do wzrostu przychodów bez znaczącego wzrostu kosztów związanych z przyjęciem AMT