Crystal Clear Soft (CCS)

Cosmic Innovations (COIN), znane wcześniej jako FAVINOM Consultancies, to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa oferująca szeroki wachlarz usług, nakierowanych na zmniejszanie luki pomiędzy rynkami komercyjnymi i publicznymi.

Usługi świadczone przez COIN obejmują wspieranie rozwoju biznesów i pozyskiwanie funduszy publicznych do realizacji projektów, szkoleń i transferu technologii. Wszystkie świadczone usługi koncentrują się na uzyskaniu wysokiej jakości rezultatów, co charakteryzuje i wyróżnia COIN spośród wielu innych firm konsultingowych, które dystansują się od pomocy w zakresie wdrożeń technologicznych. COIN jest zawsze gotowy do równego podziału ryzyka, z klientami i partnerami, związanego z realizacją wspólnej wizji.