ECAM-EPMI to szkoła inżynierii ogólnej, utworzona przez cztery czołowe grupy przemysłowe: EDF, Philips, PSA i Schneider

Naszym głównym celem jest wykształcenie inżynierów ze specjalistycznymi umiejętnościami, naukowymi i menedżerskimi. Dzięki silnej tradycji współpracy, oferujemy kursy stworzone w celu odzwierciedlenia potrzeb branży.
Jesteśmy członkiem prestiżowego francuskiego «Conférence des Grandes Ecoles», co uprawnia ECAM-EPMI do nadawania stopni inżynierskich na poziomie magisterskim oraz podyplomowym

ECAM-EPMI jest częścią sieci ECAM, która zrzesza cztery szkoły inżynierskie obejmujące duży obszar geograficzny zarówno we Francji, jak i za granicą. Grupa ta liczy ponad 2500 studentów, 6000 inżynierów pracujących we Francji i za granicą, 380 wykładowców, w tym 120 profesorów, oraz 15 centrów dydaktycznych i badawczych.

Szkoła jest także członkiem FESIC (Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres), która składa się z 28 szkół o profilach z zarządzania i inżynerii. Dziś stanowi ona największą sieć prywatnych francuskich szkół wyższych.

Szkoły FESIC cieszą się renomą ze względu na wysokie standardy w zakresie doskonałości akademickiej, międzynarodowego programu nauczania, rozwoju badań i współpracy z przedsiębiorstwami i różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego.
Naszym celem jest wsparcie uczniów w realizacji ich marzeń, rozwoju, osiągnięciu potencjału, aby mogli promować własną indywidualność, i odkrywaniu ich talentów.

Nie tylko szkolimy inżynierów: szkolimy mężczyzn i kobiety o ogromnym potencjale, którzy są wysoko cenieni przez firmy za swoje umiejętności, zarówno interpersonalne oraz zawodowe. ECAM-EPMI to coś więcej niż zwykła szkoła inżynierska; to wielka rodzina, w której umiejętności każdej osoby przyczyniają się do sukcesu wszystkich