Aktywny adres email. Wiadomości systemowe będą wysyłane na podany adres email, który nie będzie udostępniany publicznie, lecz używany wyłącznie do wysyłania instrucji jak zrestować hasło lub w przypadku innych powiadomień, które użytkownik chce otrzymywać.
Można używać znaków specjalnych, np. spacja, kropka (.), myślnik (-), apostrof ('), podkreślenie (_) i znak @